Architektúra – orientačný cenník

Orientačný honorár za architektonickú štúdiu rodinného domu.
Obsah: osadenie na pozemku, pôdorysy podlaží, potrebné priečne rezy, všetky pohľady, 3D vizualizácie návrhu z exteriéru, stručná sprievodná správa

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena arch. štúdie › 600 € › 800 € › 1000 €

Orientačný honorár za projekt pre stavebné povolenie rodinného domu.
Obsah: sprievodná a súhrnná technická správa, výkresy stavebnej časti, projekt statiky, projekt vody a kanalizácie + prípojky, projekt vykurovania, elektroinštalácie s prípojkou a bleskozvod, projekt plynoinštalácie + prípojka (ak má byť zavedený), projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena projektu › 2000 € › 2500 € › 3000 €

Orientačný honorár pre jednostupňový projekt rodinného domu.
Obsah: Detto ako projekt pre stavebné povolenie, no s detailnosťou pre realizáciu)

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena projektu › 2600 € › 3400 € › 4100 €

Ostatné prípady a stavby individuálne na základe požiadaviek a podkladov.
Výpočet primeraného honoráru za architektonické služby nájdete aj tu.