Interiér – orientačný cenník

Každý interiér riešený na mieru je odlišne náročný. Nie je možné preto vytvoriť konečný cenník. Ceny uvádzané nižšie sú orientačné. Ponukovú cenu Vám radi vypracujeme na základe bližších požiadaviek, prípadne obhliadky priestorov.

Poradenstvo a konzultácie
Zariaďujete, plánujete, prerábate, či kupujete doplnky do interiéru a neviete si vybrať farby, materiály, doplnky? Dohodnite si osobnú konzultáciu s našim architektom priamo u Vás, niekde pri káve, u Vášho dodávateľa, alebo na predajni…

Poradenstvo ako súčasť ďalších služieb 15,-€/hod
Poradenstvo bez objednania ďalších služieb 30,-€/hod

Zameranie priestorov
Na začatie prác sú potrebné výkresy riešených priestorov, preto je potrebné ich zamerať.

Zameranie ako súčasť ďalších služieb od 1,-€/m2
Zameranie bez objednania ďalších služieb od 2,-€/m2

Pôdorysné riešenia priestorov
Navrhujeme možnosti stavebných úprav a rozmiestnenia zariadenia. Uvádzané ceny sú orientačné a sú závislé od náročnosti riešenia a množstva zariadení.

Priestor / riešená plocha 50m2 100m2 200m2
Obytné, jednoduché administratívne od 240,-€ od 440,-€ od 680,-€
Obchodné, administratívne a verejné od 320,-€ od 620,-€ od 970,-€
Reprezentatívne a náročné od 430,-€ od 810,-€ od 1270,-€

Štúdia interiéru
Obsahuje: Koncept pôdorysného riešenia priestoru, grafické vyjadrenie materialov, pohľady stien, rozmiestnenie svietidiel, vizualizácia.

Priestor / riešená plocha 50m2 100m2 200m2
Obytné, jednoduché administratívne od 480,-€ od 880,-€ od 1360,-€
Obchodné, administratívne a verejné od 640,-€ od 1240,-€ od 1940,-€
Reprezentatívne a náročné od 860,-€ od 1620,-€ od 2540,-€

Kompletný projekt interiéru
Obsahuje: Štúdiu interiéru, Technické výkresy stavebných úprav, Kladačské plány obkladaných alebo dláždených miestností, Návrh elektroinštalácie a osvetlenia, Realizačné výkresy nábytku na mieru, Výber a označenie typových zariaďovacích predmetov (katalógy), Výkaz výmer a odhad rozpočtu.

Priestor / riešená plocha 50m2 100m2 200m2
Obytné, jednoduché administratívne od 1200,-€ od 2200,-€ od 3400,-€
Obchodné, administratívne a verejné od 1600,-€ od 3100,-€ od 4800,-€
Reprezentatívne a náročné od 2100,-€ od 4000,-€ od 6300,-€

Nie sme platcami DPH.
Ponukovú cenu Vám radi upravíme individuálne na základe bližších požiadaviek.
Na akékoľvek doplňujúce otázky radi odpovieme.
Ak máte od nás aj “Projekt pre stavebne povolenie/realizáciu stavby”, máte u nás zľavu 10% na návrh interiéru.