Cenník

Ďakujeme, že sa zaujímate o našu prácu a vítame Vás na stránke nášho orientačného cenníka! Pri určení ceny zohľadňujeme požiadavky každého zákazníka individuálne, preto nás neváhajte kontaktovať! Presadzujeme priateľský a férový prístup!

Cenník je orientačný – konečná cena je závislá od rozsahu objednávaných prác a kvalitatívnych požiadaviek kladených na projekt.

Architektúra – orientačný cenník

Last modified on 2013-11-26 11:13:04 GMT. 0 comments. Top.

Orientačný honorár za architektonickú štúdiu rodinného domu.
Obsah: osadenie na pozemku, pôdorysy podlaží, potrebné priečne rezy, všetky pohľady, 3D vizualizácie návrhu z exteriéru, stručná sprievodná správa

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena arch. štúdie › 600 € › 800 € › 1000 €

Orientačný honorár za projekt pre stavebné povolenie rodinného domu.
Obsah: sprievodná a súhrnná technická správa, výkresy stavebnej časti, projekt statiky, projekt vody a kanalizácie + prípojky, projekt vykurovania, elektroinštalácie s prípojkou a bleskozvod, projekt plynoinštalácie + prípojka (ak má byť zavedený), projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena projektu › 2000 € › 2500 € › 3000 €

Orientačný honorár pre jednostupňový projekt rodinného domu.
Obsah: Detto ako projekt pre stavebné povolenie, no s detailnosťou pre realizáciu)

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena projektu › 2600 € › 3400 € › 4100 €

Ostatné prípady a stavby individuálne na základe požiadaviek a podkladov.
Výpočet primeraného honoráru za architektonické služby nájdete aj tu.


Interiér – orientačný cenník

Last modified on 2013-11-26 10:15:38 GMT. 0 comments. Top.

Každý interiér riešený na mieru je odlišne náročný. Nie je možné preto vytvoriť konečný cenník. Ceny uvádzané nižšie sú orientačné. Ponukovú cenu Vám radi vypracujeme na základe bližších požiadaviek, prípadne obhliadky priestorov.

Poradenstvo a konzultácie
Zariaďujete, plánujete, prerábate, či kupujete doplnky do interiéru a neviete si vybrať farby, materiály, doplnky? Dohodnite si osobnú konzultáciu s našim architektom priamo u Vás, niekde pri káve, u Vášho dodávateľa, alebo na predajni…

Poradenstvo ako súčasť ďalších služieb 15,-€/hod
Poradenstvo bez objednania ďalších služieb 30,-€/hod

Zameranie priestorov
Na začatie prác sú potrebné výkresy riešených priestorov, preto je potrebné ich zamerať.

Zameranie ako súčasť ďalších služieb od 1,-€/m2
Zameranie bez objednania ďalších služieb od 2,-€/m2

Pôdorysné riešenia priestorov
Navrhujeme možnosti stavebných úprav a rozmiestnenia zariadenia. Uvádzané ceny sú orientačné a sú závislé od náročnosti riešenia a množstva zariadení.

Priestor / riešená plocha 50m2 100m2 200m2
Obytné, jednoduché administratívne od 240,-€ od 440,-€ od 680,-€
Obchodné, administratívne a verejné od 320,-€ od 620,-€ od 970,-€
Reprezentatívne a náročné od 430,-€ od 810,-€ od 1270,-€

Štúdia interiéru
Obsahuje: Koncept pôdorysného riešenia priestoru, grafické vyjadrenie materialov, pohľady stien, rozmiestnenie svietidiel, vizualizácia.

Priestor / riešená plocha 50m2 100m2 200m2
Obytné, jednoduché administratívne od 480,-€ od 880,-€ od 1360,-€
Obchodné, administratívne a verejné od 640,-€ od 1240,-€ od 1940,-€
Reprezentatívne a náročné od 860,-€ od 1620,-€ od 2540,-€

Kompletný projekt interiéru
Obsahuje: Štúdiu interiéru, Technické výkresy stavebných úprav, Kladačské plány obkladaných alebo dláždených miestností, Návrh elektroinštalácie a osvetlenia, Realizačné výkresy nábytku na mieru, Výber a označenie typových zariaďovacích predmetov (katalógy), Výkaz výmer a odhad rozpočtu.

Priestor / riešená plocha 50m2 100m2 200m2
Obytné, jednoduché administratívne od 1200,-€ od 2200,-€ od 3400,-€
Obchodné, administratívne a verejné od 1600,-€ od 3100,-€ od 4800,-€
Reprezentatívne a náročné od 2100,-€ od 4000,-€ od 6300,-€

Nie sme platcami DPH.
Ponukovú cenu Vám radi upravíme individuálne na základe bližších požiadaviek.
Na akékoľvek doplňujúce otázky radi odpovieme.
Ak máte od nás aj “Projekt pre stavebne povolenie/realizáciu stavby”, máte u nás zľavu 10% na návrh interiéru.


Hodinové sadzby

Last modified on 2012-09-06 16:50:42 GMT. 0 comments. Top.

Hodinové sadzby pre ponúkané odborné činnosti

Charakter odbornej činnosti Funkcia Požiadavky na výkony Výška sadzby €/hod
pomocné práce, málo kvalifikované alebo nekvalifikované -technik -pomocné práce a riešenie jednotlivých čiastkových úloh 10,-€
menej náročné práce,kvalifikované -pomocný architekt
-pomocný projektant
-riešenie základných konštrukčných úloh 15,-€
stredne náročné práce, kvalifikované -architekt
-projektant
- riešenie konštrukčných úloh 20,-€
veľmi náročné a koncepčné práce -vedúci architekt
-vedúci inžinier
-zodpovednosť za vedenie zakázky
-riešenie zložitých problémov
25,-€
vysoko kvalifikované koncepčné a koordinačné práce -hlavný architekt
-hlavný inžinier
-expert
-návrh konceptu
-vedenie a koordinácia zakázky
-riešenie kľúčových problémov
35,-€

Najčastejšie otázky

Last modified on 2013-11-26 10:33:15 GMT. 0 comments. Top.

  • Koľko stojí stavba rodinného domu?

(orientačný odhad pri: 300-500€/m2 materiál, 600-1000€/m2 na kľúč)

Plocha domu 120 m2 160 m2 200 m2
Cena materiálu 36.000 – 60.000 € 48.000 – 80.000 € 60.000 – 100.000 €
Cena na kľúč 72.000 – 120.000 € 96.000 – 160.000 € 120.000 – 200.000 €
  • Čo je to architektonická štúdia a načo slúži?

Štúdia je prvou a najdôležitejšou fázou návrhu stavby, kde spoločne analyzujeme hlavné požiadavky, zaoberáme sa hmotovým, pôdorysným riešením objektu, či možnosťami pozemku investora. Na základe týchto podkladov navrhneme stavbu, ktorá maximálne zodpovedá (ne)očakávanej kráse a funkčnosti a zásadne prispieva ku kvalite bývania!
Bez architektonickej štúdie a premyslenosti, kvalita stavby upadá – toto sa nepríjemne zúročí pri projektovaní, realizácii a v konečnom dôsledku pri užívaní..
Štúdia obsahuje:
osadenie na pozemku, pôdorysy podlaží, priečne rezy, všetky pohľady, 3D vizualizácie návrhu z exteriéru a sprievodná správa.

  • Čo je to jednostupňový projekt alebo realizačný projekt? Potrebujem ich?

Jednostupňový projekt je kombináciou projektu na stavebné povolenie a realizačného projektu. Realizačný projekt rieši detailnejšie celú stavbu a je presnejším podkladom pre nacenenie stavebných prác firmami, čím šetríte, máte kontrolu nad použitými materiálmi a vyhnete sa “nepredvídaným” výdavkom. Ak Vám záleží na výslednej kvalite stavby, cene stavby a nestaviate si všetko svojpomocne, rozhodne Vám odporúčame aspoň jednostuňový projekt.
Dvojstupňový projekt (projekt na stavebné povolenie a následne realizačný projekt) je najvhodneším riešením – zatiaľ čo sa vybavujú stavebné povolenia, môžu sa riešiť detaily realizácie

  • Potrebné podklady pre vypracovanie architektonickej štúdie?
  1. geometrický plán – zameranie (polohopis + výškopis) s vyznačením inžinierských sietí a susedných budov
  2. miestne regulatívy a usmernenia (max. výška zástavby, podlažnosť a pod.)
  3. naša návšteva pozemku
  4. požiadavky na dom (zastavaná plocha, podlažnosť, počet a orientačná veľkosť priestorov a pod.)
  5. geologický prieskum (ak by únosnosť zeminy mohla spôsobiť problémy pri zakladaní stavby)
  • Koľko stojí projekt rodinného domu?

Cena za jednostupňový projekt rodinného domu s architektonickou štúdiou (120 m²) je 5000 €. (Jednostupňový projekt je projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt v jednom.)

Nie sme platcami DPH.