Hodinové sadzby


Hodinové sadzby pre ponúkané odborné činnosti

Charakter odbornej činnosti Funkcia Požiadavky na výkony Výška sadzby €/hod
pomocné práce, málo kvalifikované alebo nekvalifikované -technik -pomocné práce a riešenie jednotlivých čiastkových úloh 10,-€
menej náročné práce,kvalifikované -pomocný architekt
-pomocný projektant
-riešenie základných konštrukčných úloh 15,-€
stredne náročné práce, kvalifikované -architekt
-projektant
- riešenie konštrukčných úloh 20,-€
veľmi náročné a koncepčné práce -vedúci architekt
-vedúci inžinier
-zodpovednosť za vedenie zakázky
-riešenie zložitých problémov
25,-€
vysoko kvalifikované koncepčné a koordinačné práce -hlavný architekt
-hlavný inžinier
-expert
-návrh konceptu
-vedenie a koordinácia zakázky
-riešenie kľúčových problémov
35,-€