Interiér

V interiéri prežívame veľkú časť života – či už ide o verejné, pracovné, alebo obytné priestory.
Takýto priestor by mal byť praktický, zdravý, ľahko udržiavateľný a poskytuje očakávaný komfort.
Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť aj pri všetkých našich návrhoch interiérov.
Ponúkame:

 • Poradenstvo, konzultácie
 • Štúdia interiéru
 • Projekt interiéru
 • Autorský dozor pri realizácii alebo Spolupráca pri dodávke “na kľúč”

Aké služby poskytuje Architekt počas návrhu interiéru?
Architekt sa snaží pri návrhu odbremeniť investora od všetkých úkonov, ktoré budú nevyhnutné, pri jeho realizácii, a ktoré šetria investorov čas a energiu. Ponúkame pomoc pri výbere nehnuteľnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie, zaobstaranie statického posudku, návrh a výber farieb, materiálov, zariadenia…

Ak Vás naše práce zaujali a chceli by ste si dať vypracovať návrh interiéru, postup spolupráce je takýto:

 1. V úvode budeme od Vás potrebovať podklady o existujúcom stave priestorov. Ak ich nemáte zamerané, môžete nás požiadať o jeho zhotovenie. Na účely orientačnej cenovej ponuky bude postačovať aj odhadovaná výmera priestorov, fotografie a  pod.
 2. Opíšete nám, Vaše predstavy a požiadavky na riešenie priestorov, detailnosť, rozsah služieb aké očakávate a pod. Dôležitý je i čas, do kedy je potrebné návrh spracovať.
 3. Orientačná cenová ponuka. (podľa potreby Zmluva o dielo) Zálohová faktúra.
 4. Práce na projekte začnú ihneď po úhrade faktúry, alebo dohodou.
 5. Vypracujeme pre Vás návrh interiéru, do ktorého zahrnieme všetky Vaše požiadavky. V priebehu prác konzultujeme s Vami všetky potrebné detaily.
 6. Doručíme Vám návrh s vizualizáciou, ktorý posledný krát pripomienkujete.
 7. Doručíme Vám konečný návrh s dohodnutými úpravami. Ak budete žiadať ďalšie zmeny, vykonáme ich v predom dohodnutej cene.

interiér RDV

Last modified on 2016-01-26 13:47:44 GMT. 0 comments. Top.

k2052

Názov projektu : Návrh interéru RDV
Miesto stavby : Prešov – okolie
Investor : súkromná osoba
Autor : Alexej Vasilik
Rok : 2013


Návrh interiéru bytu “Ring”

Last modified on 2012-10-11 06:55:01 GMT. 0 comments. Top.

kuchyna_g024

Názov projektu : Návrh interéru bytu “Ring”
Miesto stavby : Košice
Investor : súkromná osoba
Architekt : Ing. Mikuláš Paulo, Ing. Martin Nehrebeczký
Rok : 2012


Návrh interiéru RD “And”

Last modified on 2016-01-26 13:49:09 GMT. 0 comments. Top.

liv02

Názov projektu : Návrh interéru RD “And”
Miesto stavby : Košice
Investor : súkromná osoba
Architekt : Ing. Mikuláš Paulo, Alexej Vasilik
Pod hlavičkou : lime3 ateliér


Návrh rekonštrukcie interiéru

Last modified on 2012-10-11 06:56:18 GMT. 0 comments. Top.

jedálenská časť

Názov projektu : Návrh interiéru kuchyne a jedalenskej časti
Miesto stavby : Medzev, okres Košice – okolie
Investor : súkromný investor
Autor projektu : Ing. Paulo Mikuláš, AA

Návrh pozostáva z otvorenia kuchyne a optické prepojenie kuchyne a jedálenskej časti. Priestor medzi jedálňou a kuchyňou sa rozšíri a otvorí na celú výšku miestnosti vybúraním časti priečky.