Projekcia

Ponúkame:

 • kompletné služby v oblasti projektovania všetkých typov pozemných stavieb.
 • Projekt novostavby
 • Projekt prístavby a nadstavby
 • Projekt rekonštrukcie a adaptácie
 • Projekt Interiéru a exteriéru
 • Projekt jednoduchej a drobnej stavby
 • Projekty pre rodinný dom, bytový dom, administratívny objekt, polyfunkčný objekt, hotel, apartmánový dom, obchodný objekt, priemyselný objekt a pod.
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby

 

Zoznam niektorých projektovaných stavieb:

 • Rekonštrukcia a prístavba RD, Vranov nad Topľou
 • Rekonštrukcia RD, Kechnec
 • Prístavba RD, Soľ
 • Rozšírenie šatní GFT, Kechnec (priem. Park)
 • Úprava a návrh trhoviska, Jasov
 • Kompletná obnova BD Krosnianska 45,47, Košice
 • Zateplenie BD Benadova 7 Košice
 • Obnova obalových konštrukcií Materskej školy, Dvorníky